Hội thảo Quốc gia về phát triển phong trào Một làng Một sản phẩm

29/03/2007

Được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với việc hỗ trợ của Tổ chức Năng suất Châu Á, Trung tâm Năng suất Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia về phát triển phong trào Một làng Một sản phẩm - National Seminar on Development of the One Village, One Product Movement.

Thời gian: Từ 8h30 đến 17h, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Horison.

Chương trình Hội thảo


Tin khác