Hội thảo “Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) và việc thực thi tại Việt nam”

30/01/2007

Nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý thương mại, các doanh nghiệp Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong Thương mại, Bộ Thương mại tổ chức Hội thảo “Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) và việc thực thi tại Việt nam”

Thời gian: 13h00 ngày 05 tháng 02 năm 2007

Địa điểm: Hội trường gác 2 số 46 Ngô Quyền - Hà Nội

Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ

Liên hệ số điện thoại 04 9344490 trước ngày 04/2/2007 để xác nhận việc tham dự Hội thảo


Tin khác