Cử người tham dự lớp tập huấn về Mô hình kinh tể

08/03/2007

Phòng khoa học xin thông báo với các đơn vị về khoá tập huấn những kiến thức cơ bản về mô hình kinh tế như sau:

Thời gian: Từ 13/03/2007

Sáng: 8h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh (không có phiên dịch)

Đối tượng:

- Cán bộ quản lý và triển khai nghiên cứu

- Hiểu biết về kinh tế lượng và mô hình

- Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh

Đề nghị các đơn vị cử người tham dự khoá học trên và gửi danh sách đến Phòng Khoa Học trước ngày 09/03/2007


Tin khác