Liên kết kinh tế ASEAN

02/04/2007

Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ thực trạng” liên kết kinh tế ASEAN, lý giải một số xu hướng lớn đang diễn ra, tạo thành môi trường quy định sự lựa chọn của ASEAN cũng như dự đoán triển vọng phát triển của ASEAN.

Cuốn sách dày 400 trang được kết cấu gồm 3 chương. Chương I trình bày những vấn đề hiện tại của liên kết kinh tế khu vực. Chương II nêu lên bối cảnh của sự liên kết kinh tế ASEAN, những cơ hội và thách thức. Và Chương III đề cập đến Liên kết kinh tế ASEAN trong thập niên đầu thể kỷ XXI, tính khả thi và triển vọng.

Để đem lại cho người đọc lượng tri thức phong phú hơn về ASEAN, nhóm tác giả đưa vào in trong tập sách này dưới dạng “phụ lục” một số bài nghiên cứu của các học giả nước ngoài. Họ là những chuyên gia có uy tín về các vấn đề kinh tế ASEAN. Các bài viết bao gồm một số bài tham luận tại cuộc Hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức và một vài bài báo đã được công bố rộng rãi ở nước ngoài. Hy vọng rằng những bài viết này sẽ mang đến cho người đọc những tri thức thực sự bổ ích.


Tin khác