Chương trình cao học Kinh tế phát triển Việt Nam-Hà Lan và tuyển sinh sau đại học tại các cơ sở nước ngoài

30/03/2007

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, thông báo Chương trình cao học Kinh tế phát triển Việt Nam-Hà Lan và tuyển sinh sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2007.

Xem nội dung chi tiết của thông báo tại đây


Tin khác