Lớp học Tiếng Pháp cho các cán bộ Nông nghiệp

30/03/2007

Để chuẩn bị nhân sự cho Hợp tác Nam-Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT mở 02 lớp tiếng Pháp năm 2007

- Lớp thứ 1: Lớp Pháp B

Mục đích nâng cao trình độ tiếng Pháp cho các cán bộ đã có trình độ cơ bản (trình độ A). Lớp học sẽ học thêm về tiếng Pháp chuyên ngành nông nghiệp (chăn nuôi, trồng lúa, rau, màu); thuỷ lợi nội đồng, chế biến sau thu hoạch.....

- Lớp thứ 2: Lớp Pháp A

Lớp học từ đầu cho những người chưa biết tiếng Pháp.

Lớp học sẽ tổ chức học tập trung liên tục, tại trường Cán bộ quản lý NN&PTNT (Thanh Trì - Hà Nội). Thời gian 4 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 4 năm 2007.

Đề nghị các đơn vị thông báo để các cán bộ có nguyện vọng đăng ký học (ưu tiên những người đăng ký đi làm chuyên gia nông nghiệp tại Châu Phi)

Xem nội dung chi tiết của thông báo tại đây


Tin khác