Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Ngăn chặn, dập tắt dịch cúm gia cầm tái bùng phát là yêu cầu cấp bách hiện nay

18/01/2007

Trước tình hình dịch cúm gia cầm tái bùng phát và đang có chiều hướng lây lan nhanh, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có nguy cơ lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người, ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm; Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người và các cơ quan liên quan yêu cầu ngăn chặn, dập tắt dịch kịp thời. Nội dung Công điện nêu rõ: 1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và các cơ quan có liên quan, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tậm đột xuất của địa phương, cơ quan; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 2119/CĐ-TTg ngày 22/12/2006 nhằm sớm khống chế, dập tắt dịch, không để dịch bệnh lây lan.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa - Thông tin, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tổ chức tốt việc tuyên truyền về nguy hại của dịch bệnh đến tận cơ sở, hộ chăn nuôi, tăng cường các biện pháp giám sát (nhất là các ổ dịch cũ), phát hiện sớm các ổ dịch mới để kịp thời thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dập dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khẩn trương hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc xin bổ sung bảo đảm tất cả đàn gia cầm, thủy cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc phải được tiêm phòng.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan thú y phối hợp với lực lượng công an, giao thông và chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chặt chẽ về vệ sinh thú y, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển gia cầm, nhất là vận chuyển gia cầm ra khỏi vùng có dịch và gia cầm vào đô thị, thành phố lớn. Phối hợp với Hải quan, Bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới đường bộ và đường thủy; tăng cường công tác kiểm dịch động vật nhập khẩu tại các cửa khẩu, các trạm kiểm soát liên ngành theo quy định của pháp luật về thú y.

4. Bộ Y tế theo dõi, cập nhật kịp thời diễn biến dịch bệnh trên thế giới, chỉ đạo các cơ chuyên chuyên môn về y tế ở Trung ương và địa phương giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trong nước và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm A (H5N1), kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, thiết bị và thuốc men bảo đảm đủ và kịp thời cho công tác phòng chống dịch.

5. Bộ thương mại, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án cụ thể và tổ chức tốt việc bảo đảm thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết nguyên đán, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng "sốt giá".

6. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế đưa tin chính xác và kịp thời về diễn biến, nguy cơ dịch bệnh, phục vụ tốt cho công tác phòng chống bệnh.

7. Các thành viên Chính phủ đã được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người tại Quyết định số 1731/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Nguồn: website Chính phủ)


Tin khác