Thông Báo: Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội thảo “Bảo tồn và phát triển làng nghề”

15/12/2006

Để đẩy nhanh phát triển ngành nghề nông thôn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, cần tập trung triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển các làng nghề.

Bao gồm: bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống; phát triển làng nghề gắn với du lịch và phát triển làng nghề mới

Ngày 11 tháng 11 năm 2006, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo Bảo tồn và phát triển làng nghề. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Thương mại, Văn hóa – Thông tin, Khoa học – Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam; các tổ chức chính trị xã hội: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội làng nghề Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn; các Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; một số tỉnh khu vực phía Bắc; một số Cục, Vụ, Viện nghiên cứu thuộc Bộ, cơ quan thông tin đại chúng và các nghệ nhận, đại diện làng nghề.

Download thông báo tại đây


Tin khác