Học bổng thạc sỹ về quản lý nguồn nước

18/01/2007

Chương trình đào tạo thạc sỹ trong vòng 18 tháng sẽ cung cấp cho nghiên cứu viên những cơ hội đảm nhận những lớp chuyên ngành để theo đuổi những lợi ích và những tham vọng nghề nghiệp về ngành quản lý nguồn nước.

Trung tâm thông tin xin thông báo chương trình học bổng thạc sỹ về quản lý nguồn nước của Trung tâm quốc tế Úc (ICE WaRM ) vào tháng 7 năm 2007. Đây là cuộc thi mở rộng cho tất cả mọi người.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm dưới đây hoặc xem tại website của Trung tâm quốc tế Úc www.icewarm.com.au.

Scholarship Flier.pdf

Masters Prospectus.pdf

Scholarship News Release


Tin khác