Dự thảo thiết kế xây dựng nhà làm việc của Viện.

10/01/2007

Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2007, tại Hội trường Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Công ty tư vấn xây dựng đã trình bày bản dự thảo thiết kế xây dựng công trình nhà làm việc của Viện tại 16 Thụy Khuê, Hà Nội.

Diện tích sử dụng được bố trí theo thiết kế các phòng ban như sau:

Diện tích sử dụng cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn:

STT

Vị trí tầng

Chức năng phòng

Diện tích sử dụng (m2 )

Nhu cầu (m2)

1

Tầng hầm

Gara ô tô, xe đạp, xe máy

50% Diện tích

Hầm = 240m2

2

Tầng 1

Phòng tổ chức hành chính:

- Trưởng phòng (12m2)

- Phó phòng - nhân viên (25m2)

12+25=37

Phòng tài chính - Kế hoạch:

- Trưởng phòng (12m2)

- Phó phòng - nhân viên (40m2)

12+40=52

Phòng tiếp khách

32

Phòng chuyên gia và CTV trong nước

30

Phòng khoa học

57

Phòng văn thư - Photocopy

18.5

Khu vệ sinh

22.5

3

Tầng 2

Viện trưởng

37

Viện phó (x 2)

21.5x2=43

Phòng làm việc Chuyên gia nước ngoài

30+37=67

Phòng họp giao ban

50

Khu vệ sinh

22.5

Giao thông, kỹ thuật điện nước...

95.5

Bộ môn nghiên cứu chiến lược chính sách

118

4

Tầng 3

Viện phó (x2)

21.5x2=43

Bộ môn nghiên cứu thị trường và ngành hàng:

- Trưởng Bộ môn (12m2)

- Phó Bộ môn- nhân viên (106m2)

118

Bộ môn nghiên cứu Hệ thống nông nghiệp :

- Trưởng Bộ môn (12m2)

- Phó bộ môn - nhân viên (106m2)

118

Phòng KT Viễn thám

37

Khu vệ sinh

22.5

Giao thông, kỹ thuật điện nước...

95.5

5

Tầng 4

Thư viện Điện tử

118

Phòng máy móc và thiểt bị cơ sở dữ liệu mô hình toán kinh tế

50

Trung tâm Thông tin:

146.5

- Chỉnh lý mục lục sách (21.5m2)

- KT Quản lý trang web và thông tin điện tử (36m2)

- Tạp chí - Biên tập- TT Thông tin (89m2)

Khu vệ sinh

22.5

Giao thông, kỹ thuật điện nước...

95.5

6

Tầng 5

Bộ môn nghiên cứu tài nguyên Môi trường:

- Trưởng bộ môn (12m2)

- Phó bộ môn - nhân viên (106m2)

118

Cộng

1906.5

Tổng diện tích sử dụng của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn:

S1 = 1960.5+761=2667.5 m2

Nhu cầu diện tích sử dụng của Viện đến 2010 là 3080m2

Như vậy diện tích sử dụng theo thiết kế đáp ứng được 86.6% nhu cầu sử dụng của Viện đến năm 2010.

Theo tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 07 năm 1999 thì diện tích của Viện theo cơ cấu tổ chức và biên chế hiệ tại được sử dụng là: 1285.5 m2. Dự kiến công trình sẽ được xây dựng trong thời gian tới.


Tin khác