Một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn

09/01/2007

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, khảo sát một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn. Từ đó đưa ra một số kiến nghị về chính sách nhằm phát huy vai trò cộng đồng tham gia quản lý đầu tư phát triển nông thôn.

Trong khuôn khổ hội thảo, nghiệm thu cấp Viện các đề tài, dự án thuộc Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2006, bà Lê Thị Phi Vân, Bộ môn hệ thống nông nghiệp, đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày đề tài “một số mô hình cộng đồng quản lý đầu tư phát triển nông thôn”

Đề tài được thực hiện tại các địa phương Phú Thọ, Thanh Hoá, Huế, Hà Tĩnh. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình Quĩ phát triển xã của IFAD; mô hình phân cấp trong CBRIP, NMPRP; mô hình PLAN; CIDA, AAV, World Vision, 134, 135.

Thông qua việc nghiên cứu hoạt động của các mô hình này, tác giả nhận thấy vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề bất cập. Những người tham gia vào các mô hình này chủ yếu là các cán bộ cấp bộ. Cán bộ phát triển cộng đồng, cấp xã, giám sát vẫn còn thiếu. Việc vận hành, bảo dưỡng máy móc chưa được quan tâm vì thiếu vốn. Bên cạnh đó, thủ tục quyết toán chi tiêu phải qua nhiều công đoạn, thủ tục xây dựng cơ bản quá rườm rà, qui trình giải ngân vốn của nhà nước rất phức tạp, định mức chi tiếu thấp, chưa phù hợp với thực tế, khó khăn cho công tác quản lý.

Đứng trước những vấn đề đó, việc đưa ra những kiến nghị, đề xuất là cần thiết. Các thủ tục tài chính cần đơn giản hóa và đồng bộ, tăng cường năng lực, ngân sách đủ lớn. Cần phát triển và củng cố thể chế cơ sở để hỗ trợ quá trình phân cấp, gắn trách nhiệm giám sát cộng đồng với quyền lợi vật chất, tăng cường xã hội hoá công tác quản lý đầu tư.

Sau khi tác giả kết thúc bài báo cáo của mình, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến đóng góp cho đề tài. Theo các đại biểu, tác giả nên giới hạn đối tượng nghiên cứu để phân tích sâu hơn. Phần kiến nghị vẫn còn mỏng, nên đi sâu vào mảng chính sách hơn nữa.


Trần Lan Phương

Tin khác