Cử cán bộ tham gia dự tuyển cho vị trí trợ lý đại diện FAO tại Việt Nam.

12/01/2007

Vụ hợp tác quốc tế nhận được công văn FAOR 87/06 ngày 21/12/2006 của đại diện FAO tại Việt Nam thông báo về việc tuyển 01 vị trí trợ lý cho đại diện FAO ở Việt Nam (cán bộ chương trình).

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gửi văn bản kèm theo dưới đây về yêu cầu cụ thể cho vị trí này để các đơn vị xem xét và cử người có đủ điều kiện chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm tham gia dự tuyển. Cán bộ tham gia dự tuyển liên hệ trực tiếp với FAO tại Việt Nam theo địa chỉ trong tài liệu đính kèm.

Điều kiện dự tuyển


Tin khác