Ban quản lý dự án XD NN và PTNT tỉnh Nam Định tổ chức đấu thầu

17/04/2007

Ban quản lý dự án XD NN và PTNT tỉnh Nam Định có kế hoạch tổ chức đấu thầu xây lắp theo Luật Đấu thầu gói thầu Cống Cát Xuyên tại K201+252 - Đê hữu sông Hồng - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định Thuộc Dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2007, tỉnh Nam Định theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Nguồn vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

 

Ban quản lý dự án XD NN và PTNT tỉnh Nam Định mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

 

Ban Quản lý dự án XD NN và PTNT tỉnh Nam Định

Số 07 đường Trần Nhật Duật – TP Nam Định

Điện thoại: 0350.649 801

Fax: 0350.645494

Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh là: 1.000.000đồng (một triệu đồng chẵn).

 

Đăng ký mua HSMT ngày 19,20/04/2007 (trong giờ làm việc hành chính).

 

Thời gian bán HSMT từ 08 giờ ngày 24/4/2007 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 10/05/2007 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 100.000.000đ (một trăm triệu đồng chẵn) tiền Việt Nam bằng tiền mặt hoặc bảo đảm ngân hàng và phải được gửi tới Ban quản lý Dự án XD & PTNT tỉnh Nam Định chậm nhất trước 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 10/05/2007.

 

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở rộng công khai vào 09 giờ 00 phút ngày 10/5/2007 tại hội trường Ban quản lý dự án xây dựng NN và PTNT tỉnh Nam Định.

 

Ban Quản lý dự án XD NN và PTNT tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, tới tham gia dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


Tin khác