Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An thông báo mời thầu

09/04/2007

Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức đấu thầu Gói thầu số 8 Công trình đầu mối trạm bơm Thuận Sơn: Bể hút, bể xả, nhà quản lý, đường điện, trạm biến áp, thiết bị cơ điện và máy bơm theo hình thức đấu thầu rộng rãi, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ NN và PTNT quản lý.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu thầu.

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký mua hồ sơ mời thầu từ ngày 13/04/2007 đến ngày 15/04/2007 (trong giờ hành chính) và mua hồ sơ mời thầu tại:

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Địa chỉ: Số 8, đường Lê Hoàn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038.3 596 118; Fax: 038.3 834 550

với một khoản lệ phí không hoàn lại là 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng) cho một bộ HSMT hoàn chỉnh.

Thời gian bán HSMT từ ngày 16/04/2007 (theo giờ làm việc hành chính) tại địa chỉ nêu trên.

HSDT phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và phải được chuyển đến địa chỉ nêu trên chậm nhất là 8h30’ (giờ Việt Nam), ngày 02/05/2007.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9h00 (giờ Việt Nam), ngày 02/05/2007 tại Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.


Tin khác