Tuyển chọn dự án hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp

07/02/2007

Bộ NN & PTNT đã có CV về việc "Tham gia tuyển chọn dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp".

Mọi chi tiết cụ thể thuộc chương trình này đề nghị truy cập vào:

Website: www.most.gov.vn; www.noip.gov.vn; www.hotrotuvan.com.vn

Hồ sơ đăng ký chủ trì dự án gửi về theo địa chỉ: Cục sở hữu trí tuệ (Văn phòng chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp) – số 386 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại: 04. 5571843; 8583069; Fax 04. 8588449

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Thời hạn: Trước ngày 15 tháng 2 năm 2007

Mọi thủ tục cần hỗ trợ xin liên hệ phòng Khoa học. ĐT: 04. 8219848


Tin khác