Quy định nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

09/04/2007

Ngày 28/3/207, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2007/NĐ-CP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng. Theo đó, giá rừng được xác định trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và khoa học; sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng trồng, giá cho thuê quyền sử dụng rừng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Khi giá quyền sử dụng rừng, giá quyền sở hữu rừng trồng thực tế trên thị trường có biến động lớn thì phải điều chỉnh cho phù hợp; căn cứ vào vị trí khu rừng, trạng thái rừng; trữ lượng, chất lượng lâm sản tại thời điểm định giá; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng; chế độ quản lý và sử dụng của từng loại rừng; tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do Nhà nước ban hành. Các khu rừng cùng loại, cùng chức năng, tương đương về vị trí khu rừng có trạng thái rừng, trữ lượng, chất lượng lâm sản như nhau thì có cùng mức giá.

Nghị định cũng quy định 3 phương pháp xác định giá các loại rừng gồm: Thu nhập; chi phí và so sánh. Việc lựa chọn phương pháp định giá phải căn cứ vào loại giá rừng cụ thể cần được xác định và bảo đảm lợi ích của chủ rừng, người làm nghề rừng. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng kết hợp các phương pháp xác định giá các loại rừng như trên để định giá hoặc kiểm tra. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền quyết định giá các loại rừng trong trường hợp có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng hoặc khi giá quyền sử dụng rừng, giá quyền sở hữu rừng trồng thực tế trên thị trường tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian từ 6 tháng trở lên./.

(Nguồn: TTXVN)


Tin khác