Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình "Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5"

22/01/2007

Ngày 20 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Cao Đức Phát đã đưa ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình “Tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010” để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về nông dân, nông nghiệp và nông thôn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo.

Nội dung quyết định được trình bày ở file đính kèm dưới đây

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo


Tin khác