Công điện số 17 BNN/CĐ về việc tăng cường phòng bệnh lở mồm long móng gia súc

09/03/2007

Ngày 08 tháng 3 năm 2007, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT đã có Công điện số 17 BNN/CĐ về việc tăng cường công tác phòng bệnh lở mồm long móng gia súc.

Theo tin từ Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 08 tháng 3 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có Công điện số 17 BNN/CĐ về việc tăng cường công tác phòng bệnh lở mồm long móng gia súc, toàn văn Công điện như sau:

Hiện nay, dịch Lở mồm long móng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên có chiều hướng gia tăng mạnh, các ổ dịch phần lớn có liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia súc trái phép hoặc do người dân mua gia súc từ nơi khác về không thực hiện cách ly, kiểm dịch và tiêm phòng cho gia súc theo quy định, làm phát dịch tại địa phương và lây lan sang địa phương khác.

Để nhanh chóng dập tắt dịch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cấp, ngành ở địa phương thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp kỹ thuật trong Quy định phòng chống bệnh LMLM gia súc ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó lưu ý một số biện pháp cụ thể sau:

- Tổ chức giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản nhằm phát hiện nhanh, bao vây, xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch; giết huỷ ngay gia súc bị nhiễm bệnh khi dịch còn ở diện hẹp; tổ chức đánh dấu và quản lý số gia súc mang trùng, gia súc đã khỏi triệu chứng lâm sàng.

- Thực hiện nghiêm việc tiêm phòng bao vây ổ dịch, tiêm đúng chủng loại vắc xin, tiêm đủ liều, đủ lần và đảm bảo kỹ thuật.

- Tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, buôn bán gia súc trên địa bàn; củng cố hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông.

- Thực hiện việc tiêu độc khử trùng thường xuyên khu vực chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến gia súc và sản phẩm gia súc, khu vực nguy cơ cao và các ổ dịch cũ.

3. Trên cơ sở Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM giai đoạn 2006-2010, các địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để chủ động lập kế hoạch phòng chống dịch chi tiết cho năm 2007, bao gồm việc tổ chức phòng chống dịch, kế hoạch tài chính thuộc ngân sách địa phương, dự toán kinh phí mua vắc xin, hỗ trợ tiêu huỷ động vật mắc bệnh, mua hoá chất, dụng cụ phòng chống dịch,...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên và đề nghị các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Thương mại, Tài chính theo trách nhiệm của mình, phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật./.


Tin khác