Phân tích chuỗi giá trị vì người nghèo và thử nghiệm bộ công cụ phân tích.

23/02/2007

M4P đang tìm kiếm một đơn vị tư vấn trong nước phối hợp với IFAD, M4P và UBND tỉnh Cao Bằng tiến hành phân tích chuỗi giá trị vì người nghèo.

Dự án “Nâng cao Hiệu quả Thị trường cho Người nghèo” (M4P) phối hợp với một số đối tác đã phát triển bộ công cụ phân tích chuỗi giá trị người nghèo được gọi là “Nâng cao Hiệu quả của chuỗi giá trị vì người nghèo” và đã được trình bày trong tuần lễ M4P năm ngoái.

Để thử nghiệm bộ công cụ phân tích, M4P đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ trong nước phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), dự án M4P và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cùng tiến hành phân tích chuỗi giá trị nhằm hỗ trợ người nghèo theo bộ công cụ phân tích trên. Thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm dưới đây.

Dựa trên bản danh sách ngắn các đơn vị được mời dự thầu, việc lựa chọn nhà tư vấn đảm nhận nhiệm vụ này sẽ được tiến hành theo các tiêu chí về Chất lượng và Chi phí (QCBS). Chi tiết về trình tự QCBS được gửi kèm theo thư mời thầu. Do hạn chế về thời gian và đây là giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi đã đơn giản hoá các thủ tục đến mức có thể.

Về năng lực kỹ thuật, đơn vị dự thầu phải đệ trình (1) tóm tắt lý lịch của bốn chuyên gia sẽ tham gia vào nhóm làm việc và (2) một bài thuyết trình ngắn bằng tiếng Anh vào buổi chiều ngày 1 tháng 3 tại ADB VRM, trong đó đưa ra những nét chính về cách tiếp cận và phương pháp luận dự định tiến hành. Trong đánh giá về năng lực kỹ thuật, bốn bản tóm tắt lý lịch chuyên gia chiếm 40% số điểm và nội dung của bài thuyết trình sẽ chiếm 60% số điểm còn lại.

Các đơn vị có nguyện vọng dự thầu phải tuân thủ theo các bước sau:

  1. Khẳng định nguyện vọng dự thầu và có bài thuyết trình. Thư xác nhận phải được nhận qua địa chỉ thư điện tử dtthuy@adb.org trước 17h00, thứ 4 ngày 7 tháng 2.
  2. Bốn bản tóm tắt lý lịch của bốn chuyên gia được niêm phong và gửi tới:

Đặng Thị Thanh Thuy

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Phòng GF02, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội

trước 12h00, thứ 2 ngày 26 tháng 2. Các bản tóm tắt lý lịch phải có chữ ký của các thành viên trong nhóm tư vấn dự kiến và không được dài quá 3 trang.

  1. Gửi đề xuất tài chính trong một phong bì được niêm phong đến chị Thuy theo địa chỉ trên trước 12h00, thứ 5 ngày 1 tháng 3.
  2. Trình bày bài thuyết trình dưới dạng Powerpoint theo thời gian quy định trong buổi chiều ngày 1 tháng 3. Bài thuyết trình phải được trình bày bằng tiếng Anh bởi ít nhất một thành viên trong nhóm tư vấn dự kiến và không dài quá 20 phút.
  3. Đơn vị dự thầu sẽ phải tham dự buổi công bố kết quả dự thầu, trong đó có công bố các đề xuất tài chính.

Mọi câu hỏi về gói thầu xin hãy gửi đến địa chỉ thư điện tử: d.smith@agrifoodconsulting.com

Để đảm bảo công bằng, chúng tôi chỉ chấp nhận các thư điện tử (không gọi điện thoại) và bất kỳ câu hỏi nào cũng như câu trả lời sẽ được gửi tới tất cả các đơn vị dự thầu.

Thu moi thau


Tin khác