Ban quản lý dự án các công trình cơ sở hạ tầng NN và PTNT TT Huế mời thầu

12/04/2007

Ban quản lý dự án các công trình cơ sở hạ tầng nông nghiệp và PTNT TT Huế tổ chức mời thầu gói thầu số 6: Công trình đầu mối, kênh và công trình trên kênh đập dâng La Tinh.

Thuộc dự án: Cụm công trình thủy lợi A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh TT Huế.

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 9:00h ngày 24/04/2007 đến trước 9:00 giờ ngày 10/05/2007 (trong giờ hành chính) tại địa điểm:

Ban quản lý dự án các công trình cơ sở hạ tầng Nông nghiệp và PTNT TT Huế

Số 02B Trần Cao Vân, TP Huế

Điện thoại: 054.848730

Fax: 054.848730

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng VN).

Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án các công trình cơ sở hạ tầng Nông nghiệp và PTNT TT Huế. Số 02B Trần Cao Vân, TP Huế. Điện thoại: 054.848730, Fax: 054.848730.

Thời điểm đóng thầu: 9giờ 00phút, ngày 10/05/2007.

Bảo đảm dự thầu: 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn bằng đồng tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm: bảo đảm của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt).

Mời các Nhà thầu quan tâm và đủ năng lực gửi đăng ký mua HSMT đến trước ngày 24/04/2007.


Tin khác