Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống và ngăn chặn cháy rừng, bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng.

17/04/2007

Ngày 12 tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 458/CĐ-TTg về việc phòng chống và ngăn chặn tình trạng cháy rừng , bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường thiên nhiên Trong công điện, thủ tướng yêu cầu :

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại các địa phương trọng điểm về rừng, đặc biệt là các nơi có nguy cơ cháy rừng cao.
  • Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo các ngành liên quan thuộc tỉnh có các phương án bảo đảm lực lượng vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực tại các địa phương để sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng.
  • Chỉ đạo, tổ chức các đội kiểm lâm cơ động để kiểm tra, nghiêm cấm những người không phận sự không được tự ý vào rừng khai thác lâm sản trái phép, không được mang lửa, chất nổ và chất dễ cháy vào rừng.
  • Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã ( nơi có rừng) tổ chức lực lượng thường trực tuần tra bảo vệ rừng. Những địa phương để xảy ra cháy rừng, phá rừng nghiêm trọng phải kiểm điểm và xử lý về trách nhiệm đối với những cán bộ chủ chốt liên quan./.

Tin khác