Hội thảo Nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp trong thời gian vừa qua và đề xuất các giải pháp cải thiện

17/04/2007

Thời gian: 13h30 - 16h30, ngày 19 tháng 4 năm 2007

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.


Tin khác