Hội thảo về Bảo hộ giống cây trồng nhằm nâng cao năng lực cho công tác bảo hộ giống cây trồng Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế

03/04/2007

Thời gian: 8h30 ngày 05 tháng 04 năm 2007

Địa điểm: Phòng 101 nhà B6 - Bộ NN & PTNT, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội


Tin khác