Hội thảo: Vai trò của cộng đồng nghiên cứu nhằm hỗ trợ lĩnh vực lâm nghiệp Việt Nam

18/04/2007

Thời gian: 8h30 - 12h, ngày 19 tháng 4 năm 2007

Địa điểm: Văn phòng ICRAF/CIFOR Việt Nam, Phòng 302, nhà 17 T5, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.

Nội dung chi tiết về chương trình hội thảo được trình bày ở file đính kèm dưới đây.

Final_Seminar_invitation.doc


Tin khác