Hội thảo về phát huy vai trò vủa phụ nữ trong sản xuất, quảng bá và sử dụng rau bản địa

20/04/2007

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc tổ chức

Thời gian: ngày 7 - 8 tháng 5 năm2007

Địa điểm: Khách sạn Hanoi Horison, 40 Cat Linh, Hà Nội


Tin khác