Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo mời thầu

10/05/2007

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu: Thiết bị cho Phòng Nghiên cứu chế biến lâm sản năm 2007.

Thuộc dự án: “Tăng cường trang thiết bị KHCN cho Phòng thí nghiệm nghiên cứu chế biến gỗ và lâm sản cho Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng và Phòng Nghiên cứu chế biến lâm sản - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam”.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu.

Các nhà thầu mong muốn tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại: Phòng Nghiên cứu chế biến lâm sản – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, địa chỉ: Xã Đông Ngạc - Từ Liêm – Hà Nội, điện thoại: 04.8362258, Fax: 04.8389722.

Các nhà thầu tham dự đấu thầu sẽ được mua bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh từ ngày 19/5/2007 (trong giờ hành chính từ 8h00 đến 16h00) với một khoản lệ phí là: 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng) cho mỗi bộ hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu phải gửi kèm một bảo lãnh dự thầu: 10.000.000đ (mười triệu đồng) tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng và phải được gửi đến Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam vào trước 9h00 ngày 2/6/2007.

Mở thầu vào lúc: 9h00 ngày 2/6/2007 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.


Tin khác