Văn phòng Bộ - Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo mời thầu

23/04/2007

Văn phòng Bộ - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho văn phòng chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp.

Tên chương trình: Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT:  từ 8h00, ngày 2 tháng 5 năm 2007 đến trước 10h00 ngày 18 tháng 5 năm 2007 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT:

Phòng Kế toán tài chính – Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phòng 114 nhà A10, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Giá bán một bộ HSMT: 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng).

Địa chỉ tiếp nhận HSDT: Phòng Kế toán tài chính – Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Phòng 114 nhà A10, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 18 tháng 5 năm 2007.

Bảo đảm dự thầu: 10.000.000đ (Mười triệu đồng) bằng bảo lãnh ngân hàng.


Tin khác