Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 6 thông báo mời quan tâm

02/05/2007

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 6 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu: Thí nghiệm mô hình thuỷ lực

Thuộc dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi, sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Kính mời các nhà thầu quan tâm tới các gói thầu nộp Hồ sơ quan tâm đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết, nhận Hồ sơ mời quan tâm tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 6; địa chỉ: 112 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 055.822726; 055.815801; Fax: 055.822145. Hồ sơ quan tâm cần mô tả tóm tắt lịch sử, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ ngày 07/5/2007 đến ngày 17/5/2007 (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ quan tâm phải được chuyển đến Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 6, chậm nhất vào trước 8h30 ngày 17/5/2007.

Hồ sơ dự quan tâm được mở công khai vào 9h00 ngày 17/5/2007 tại Văn phòng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 6, địa chỉ: 112 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 6 kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự quan tâm tới tham dự lễ mở hồ sơ dự quan tâm vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Tin khác