Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu Hỗ trợ Hoạch định chính sách và nghiên cứu nông thôn

10/05/2007

Thời gian: 8h00 - 12h00, thứ Hai, ngày 14 tháng 5 năm 2007

Địa điểm: Khách sạn Sunway, 19 Phạm Đình Hồ, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Trung tâm tư vấn chính sách - IPSARD


Tin khác