Hội thảo công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006

20/04/2007

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức buổi công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2006

Thời gian: 9h - 10h, ngày 23 tháng 4 năm 2007

Địa điểm: Hội trường lớn Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Tin khác