Hội thảo: Các tổ chức xã hội dân sự trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

11/05/2007

Thời gian: 8h, thứ Tư, ngày 16 tháng 05 năm 2007

Địa điểm: Hội trường lớn, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.


Tin khác