Hội thảo khởi động “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông hộ chăn nuôi lợn trong điều kiện thị trường chuyển đổi của Việt Nam”

26/06/2007

Sáng ngày 22/6/2007, hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông hộ chăn nuôi lợn trong điều kiện thị trường chuyển đổi của Việt Nam” do Trung tâm tư vấn chính sách - Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) tổ chức với sự tài trợ của ACIAR đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ NN & PTNT TS. Bùi Bá Bổng, Viện trưởng Viện IPSARD TS. Đặng Kim Sơn, Giám đốc ACIAR Việt Nam ông Geoff Morris, cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông hộ chăn nuôi lợn trong điều kiện thị trường chuyển đổi của Việt Nam” là kết quả của sự hợp tác giữa nhiều cơ quan nghiên cứu trên thế giới như IIRI, IFPRI, IPSARD, Oxfam…Dự án hướng tới việc tạo ra khả năng cạnh tranh tốt hơn cho các cơ sở chăn nuôi lợn ở Việt Nam, đặc biệt là các hộ nông dân chăn nuôi nhỏ trong điều kiện thị trường chuyển đổi ở Việt Nam. Để hiện thực hoá định hướng này, dự án đã đưa ra 5 mục tiêu chung: (1) phân tích nhu cầu của thị trường, (2) xác định những cản trở của việc tiếp cận thị trường, (3) những cản trở của việc nâng cao năng suất, (4) đánh giá các tác động có thể của những lựa chọn hướng tới sự nâng cấp và (5) thúc đẩy nhận thức của các bên liên quan.

Hiện nay, chăn nuôi lợn Việt Nam chủ yếu là các nông hộ quy mô nhỏ (chiếm 85-90% thịt lợn sản xuất ra). Chỉ có phần nhỏ còn lại là từ các trang trại quy mô thương mại. Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa nghiên cứu và triển khai không thực sự chặt chẽ, các dịch vụ khuyến nông còn rất hạn chế. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là khu vực nhà nước và tư nhân có thể làm gì để các nông hộ chăn nuôi lợn có thể thu được lợi ích từ quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Với cách tiếp cận Sơ đồ hoá Kết quả, hội thảo được tổ chức với mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp hiệu quả cho dự án, sự thống nhất cách nhìn nhận về các vấn đề cần lưu tâm của tất cả các bên liên quan, cũng như những thách thức đối với việc thực hiện dự án, nhờ đó có thể đặt ra những mục đích mang tính thực tế, có nhiều cơ hội đạt được.


Agroinfo

Tin khác