Hội thảo đóng góp ý kiến cho nghiên cứu

19/06/2007

Hội thảo đóng góp ý kiến cho nghiên cứu:" Các chính sách quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của một số đối tác thương mại nông sản chính của Việt Nam" Thời gian: từ 08h30 - 11h45 ngày 22 tháng 06 năm 2007

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Số 06 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

Tin khác