Hội thảo đóng góp ý kiến

20/06/2007

Hội thảo đóng góp ý kiến cho nghiên cứu:" Các chính sách quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của một số đối tác thương mại nông sản chính của Việt Nam" Thời gian: 8h30-11h45 ngày 22 tháng 06 năm 2007

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

Số 06 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

Tin khác