Hội thảo khởi động Dự án

19/06/2007

Hội thảo khởi động Dự án:" Nâng cao khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi lợn trong nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam" Thời gian: 8h00-12h00 ngày 22 tháng 6 năm 2007

Địa điểm: Khách sạn Quân đội, 33 Phạm Ngũ Lão - Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp

Hội thảo đóng góp ý kiến cho nghiên cứu

Hội thảo đóng góp ý kiến cho nghiên cứu:" Các chính sách quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của một số đối tác thương mại nông sản chính của Việt Nam" Thời gian: từ 08h30 - 11h45 ngày 22 tháng 06 năm 2007

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Số 06 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội


Tin khác