Thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban tuần 24.9.2007

24/09/2007

Tại cuộc họp giao ban tuần Lãnh đạo Bộ ngày 24 tháng 9 năm 2007, Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Cục Thú y:

Tiếp tục chỉ đạo sát sao phòng chống bệnh tai xanh trên lợn, nhất là ở các tỉnh dịch tái phát.

Cử các đoàn công tác phối hợp với các địa phương kiểm tra việc thực hiện tiêm phòng vacxin cúm gia cầm, LMLM .

2. Cục Chăn nuôi:

Hoàn thành Đề án phát triển chăn nuôi và chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung và an toàn sinh học để Bộ trình trình phủ (trong tuần này).

3. Cục Bảo vệ thực vật:

Phối hợp với Cục Trồng trọt tổ chức đợt tổng kiểm tra các các vùng trồng rau, kiên quyết chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc sản xuất rau an toàn ở các địa phương, đặc biệt đối với những vùng chuyên sản xuất rau;

Dự thảo Quyết định qui định về sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên thị trường để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ (tuần tới trình Bộ).

4. Cục Trồng trọt:

Chuẩn bị tổ chức hội nghị về triển khai chủ trương chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su ở Tây Nguyên.

5. Cục Kiểm lâm:

Triển khai thực hiện Đề án giao rừng; Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào vùng cao sản xuất nông lâm nghiệp thay cho canh tác nương rẫy truyền thống.

6. Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:

Phối hợp với Vụ Nuôi trồng thuỷ sản kiểm tra các địa phương trong việc phòng tránh cơn bão số 4 (từ Quảng Ninh dến Quảng Bình), kêu gọi tầu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn;

Phối hợp với Vụ hợp tác quốc tế dự thảo văn bản trình Bộ gửi Bộ Ngoại giao về phản ứng của ta với các nước bắt giữ ngư dân và yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho ngư dân; hình thành hệ thống để nắm bắt thông tin kịp thời, xử lý khẩn trương các trường hợp ngư dân bị bắt giữ;

Phối hợp với Thanh tra Bộ xây dựng Đề án tăng cường hệ thống kiểm ngư.

7. Vụ Nuôi trồng thuỷ sản:

Kiểm tra các đầm, hồ nuôi trồng thuỷ sản, có giải pháp chỉ đạo các địa phương phòng, chống bão số 4.

8. Cục Quản lý chất lượng và vệ sinh thú y thuỷ sản:

Phối ghợp với Vụ Khoa học công nghệ tập hợp một số nhà khoa học giỏi đến Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định nghiên cứu tìm ra nguyên nhân gây bệnh đối với tôm hùm và có giải pháp phòng trừ, hướng dẫn các địa phương thực hiện; nếu cần thiết, gửi mẫu ra nước ngoài phân tích; dự thảo văn bản để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép mời các nhà khoa học của nước ngoài vào giúp đỡ nghiên cứu;

Dự thảo Quyết định về qui định về nhập khẩu giống tôm hùm vào Việt Nam để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm an toàn cho sản xuất (trình Bộ trong tháng 9/2007).;

Phối hợp với Cục Thú y xây dựng đề án về Thú y đối với thuỷ sản.

9. Cục Thuỷ lợi:

Dự thảo công điện gửi các địa phương có công trình thuỷ lợi, hồ chứa từ tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình yêu cầu trực ban 24/24 giờ trong thời gian bảo số 4, có phương án xả tràn và bảo đảm an toàn cho hạ du và công trình;

Cử các đoàn công tác đi Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương kiểm tra công tác phòng chống bão số 4;

Chuẩn bị tổ chức hội nghị công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

10 . Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão:

Theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão số 4 để có chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng tránh đối với các địa phương trong vùng bão đi qua, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và của do bão gây ra.

11. Cục Quản lý xây dựng công trình:

Tổ chức tổng kiểm tra các dự án nông, lâm nghiệp, đặc biệt là các dự án thuỷ sản, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và chấn chỉnh tổ chức đáp ứng năng lực để thực hiện các dự án;

Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhất là các dự án 668 (viện, trường);

Có công điện gửi các chru đầu tư chủ động chống cơn bão số 4 đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công.

12 . Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn:

- Đôn đốc thực hiện Dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La.

13. Vụ Khoa học công nghệ:

- Dự thảo Chỉ thị về tổng kiểm tra vật tư nông nghiệp trong toàn ngành (trình Bộ trong tuần này).

14 . Vụ Kế hoạch:

Phối hợp với Vụ Tài chính triển khai nhanh việc xây dựng kế hoạch trung hạn, Vụ Kế hoạch xây dựng kế hoạch khung để các Cục xây dựng kế hoạch chi tiết, (tuần này thông báo cho các Cục);

Tổng hợp báo cáo Bộ điều chỉnh kế hoạch chi tiết.

15. Vụ Tổ chức cán bộ:

Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc khoíi cơ quan Bộ.

16. Ban Đổi mới và quản ký doanh nghiệp:

Khẩn trương đôn đốc các Tổng công ty đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp.


Tin khác