Ra mắt nhóm hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

21/09/2007

Ngày 20 tháng 9 năm 2007 ở Bộ Nông nghiệp đã diễn ra hội nghị khởi động “Nhóm hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển nông thôn”. Tham dự về phía Bộ Nông nghiệp có các đại diện của Vụ HTQT, Vụ Kế hoạch, Cục HTX, Viện Chính sách và Chiến lược PTNT, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp (ISG); về phía các nhà tài trợ quốc tế có các đại diện của CIDA, WB, SDC, SIDA, Oxfam, USAID, IFAD…

Ông Lê Văn Minh, vụ trưởng Vụ HTQT bộ Nông nghiệp PTNT phát biểu, nông thôn Việt nam đang phải đối mặt với nhiều vần đề mới đòi hỏi Chính phủ phải có những quyết sách phù hợp. Để giúp cho Bộ Nông nghịêp và PTNT, cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này, có thể tiếp nhận được những ý kiến, kinh nghiệm tư vấn của các tổ chức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước trong quá trình xây dựng chíên lược PTNT, Nhóm công tác chuyên đề hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển nông thôn của ISG ra đời để huy động trí tuệ, kinh nghiệm, và sự tham vấn của cộng đồng các tổ chức quốc tế, các bộ ngành, các nhà nghiên cứu, các đối tượng liên quan trực tiếp từ TW đến địa phương.

TS Đặng Kim Sơn, viện trưởng IPSARD nhận định nhu cầu về tăng cường chính sách PTNT trở nên rất quan trọng. Năm sau, chính phủ sẽ ra quyết sách về PTNT, các bộ phận trong Bộ đang khẩn trương triển khai các hoạt động để xây dựng chiến lược PTNT. Do đó việc thành lập “Nhóm hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển nông thôn” là một ý tưởng quan trọng để hỗ trợ Chính phủ và bộ ngành trong việc xây dựng chiến lược PTNT nói riêng và công tác PTNT nói chung. Mục tiêu của nhóm đó là hỗ trợ Bộ xây dựng chiến lược PTNT trong giai đoạn mới.

Các kết quả cụ thể như:

• Phương pháp tiếp cận, mô hình, kinh nghiệm PTNT mới

• Các dự án hỗ trợ kỹ thuạt xây dựng chiến lược PTNT

• Tăng cường năng lực hoạch định chính sách chiến lược

• Huy động chuyên gia giỏi

• Tăng hiệu quả hỗ trợ của các nhà tài trợ

Một số nội dung hoạt động của nhóm hướng vào:

• Rà soát cập nhật chiến lược phát triển nông thôn do Ngân Hàng Thế Giới đề xuất năm 2000

• Rà soát các chương trình, chính sách phát triển nông thôn của các bộ ngành

• Xem xét đánh giá tổ chức, thể chế phát triển ở khu vực nông thôn

• Đánh giá, đề xuất huy động các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp vào phát triển nông thôn

• Công việc, nội dung đóng góp của nhóm cho hội nghị toàn thể

Các đại biểu dự hội nghị cho rằng cần phải trả lời câu hỏi sản phẩm cụ thể của nhóm là gì? Trong hoạt động của nhóm cần tăng cường công tác đối thoại chính sách, mở rộng sự tham gia của các chủ thể để tăng cường hiệu quả của chiến lược PTNT không chỉ từ phía các nhà tài trợ, nhóm chuyên gia, cấp TW mà còn mở rộng đến các địa phương…, Kinh nghiệm từ việc xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành đã đạt được những hiệu quả rất tốt từ cách làm này. Các đại biểu đồng ý trong hoạt động của nhóm nên theo một số định hướng cần thiết phải tăng cường kết nối giữa TW và địa phương, các tổ chức dân sự….trong quá trình xây dựng chiến lược PTNT. Nên đặt chiến lược PTNT trong chiến lược phát triển tổng thể, và mối quan hệ với các chiến lược của ngành khác.


Phạm Quang Diệu (Agroinfo/Ipsard)

Tin khác