Thứ trưởng Vũ Văn Tám tới thăm và làm việc tại IPSARD

05/09/2007

AGROINFO (5/9/2007) - Chiều ngày 4/9/2007, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đã tới thăm và làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD). Cùng đi trong đoàn còn có Cục phó Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao và một số cán bộ khác.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám nguyên là Thứ trưởng Bộ Thủy sản, mới được Chính phủ phân công làm Thứ thưởng Bộ NN&PTNT, phụ trách các hoạt động của ngành chăn nuôi và cải cách hành chính.

Tiếp đón Thứ trưởng Vũ Văn Tám có lãnh đạo Viện CS&CL PTNNNT và phụ trách các đơn vị trực thuộc Viện.

Thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, Viện trưởng-Tiến sỹ Đặng Kim Sơn đã chúc mừng Thứ trưởng Vũ Văn Tám trên cương vị mới, và cảm ơn Thứ trưởng đã quyết định chọn Viện CS&CL PTNNNT là cơ quan đầu tiên trong bộ tới thăm và làm việc kể từ khi chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ mới.

Sau khi giới thiệu ngắn gọn về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, điều kiện làm việc và đặc biệt là những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình chuyển đổi cơ chế hoạt động của Viện theo Nghị định 115 của Chính phủ, Viện trưởng-Tiến sỹ Đặng Kim Sơn đã trình bày những nét chính về tình hình phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam thời gian vừa qua, những thách thức chính của ngành chăn nuôi hiện nay và tham mưu đề xuất với lãnh đạo Bộ một số định hướng chính sách và chiến lược để phát triển ngành chăn nuôi trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Viện CS&CL PTNNNT đã đạt được trong thời gian ngắn vừa qua, và nhất là những ý kiến đề xuất có giá trị lý luận và thực tiễn cao về ngành chăn nuôi mà lãnh đạo Viện đã trình bày. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đặt ra một số câu hỏi về định hướng cũng như trách nhiệm, năng lực của Viện và các đơn vị thành viên trong việc tham gia xây dựng các chính sách và chiến lược phát triển của bộ, ngành? về chất lượng công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ nói riêng của ngành hiện nay?, v.v....

Viện trưởng-Tiến sỹ Đặng Kim Sơn khẳng định, theo đúng quy định về chức năng-nhiệm vụ mà Bộ đã giao cho Viện, toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Viện CS&CL PTNNNT đều hiểu rõ và luôn thực hiện đầy đủ ba nội dung công việc của mình là nghiên cứu khoa học cơ bản, tham mưu cho bộ, ngành và tư vấn cho xã hội; trong đó, tham mưu cho bộ, ngành là nhiệm vụ số 1 mà lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện trước tiên với chất lượng cao nhất. Để làm được điều đó, theo Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, cần phải có những đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cải cách hành chính nói chung và trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ nói riêng, mà mấu chốt là giải quyết các vấn đề tạo động lực và tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã ghi nhận và tin tưởng rằng trong thời gian tới, Viện CS&CL PTNNNT sẽ tham gia nhiều hơn và có hiệu quả hơn trong vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược và chính sách cho bộ, ngành. Viện trưởng-Tiến sỹ Đặng Kim Sơn cảm ơn sự quan tâm, động viên mà lãnh đạo Bộ đã dành cho Viện và khẳng định cán bộ nghiên cứu của Viện sẽ thực hiện với chất lượng và hiệu quả cao nhất những nhiệm vụ mà bộ, ngành tin tưởng giao cho.


Ngô Vi Dũng (Agroifo/Ipsard)

Tin khác