BCH Chi đoàn Viện đã tổ chức phát qua cho các em học sinh là con cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại Viện

03/09/2007

Thưc hiện ý kiến chỉ đạo của Chi ủy và Công đoàn Viện; Thực hiện Nghị quyết hoạt động năm 2007 của Chi đoàn Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng – trong đó có hoạt động tặng quà khen thưởng những em học sinh đạt thành tích năm học 2006 – 2007. Ngày 23 – 24 tháng 8, BCH Chi đoàn Viện đã tổ chức phát qua cho các em học sinh là con cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại Viện

Năm học 2006 – 2007 vừa qua; Trong tổng số 22 em học sinh có 15 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và 6 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đây là thành tích được duy trình trong nhiều năm qua, hàng năm số các em đạt danh hiệu học sinh giỏi chiếm khoảng 70%, số những em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến khoảng 25% và số những em đạt danh hiệu học sinh trung bình khoảng 5%.

Hoạt động tặng quà khen thường được duy trình nhiều năm đã góp phần động viên, khen thưởng kịp thời, đóng góp một phần vàp thành tích học tập của các em tronh những năm qua và các năm tiếp theo.


Quốc Trị (Ipsard)

Tin khác