Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường – tiếp cận theo chuỗi giá trị

29/08/2007

Ngày 28 tháng 8, tại Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Ban quản lý dự án Tây Ban Nha đã tổ chức khóa tập huấn: "Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường – tiếp cận theo chuỗi giá trị" cho các cán bộ nghiên cứu của Viện, đặc biệt là cho các cán bộ nghiên cứu của 02 nhóm nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng hạt điều; và làng nghề mây tre đan. Tiến sỹ Miguel Merino – Pacheco – Chuyên gia tư vấn của cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha đã trực tiếp tham gia giảng dạy. Ông đã cung cấp cho các học viên phương pháp phân tích hữu ích theo cách tiếp cận chuỗi giá trị với các nội dung chủ yếu như: (1) Phân tích định hướng chính sách; (2) Điều tra cấu trúc; (3) Phân tích chuỗi giá trị; (4) Phân tích môi trường cạnh tranh.

Buổi tập huấn là một phần trong khuôn khổ hoạt động của Dự án:" Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn" do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ.

Tải tài liệu tập huấn Tiếng Việt

Tải tài liệu tập huấn Tiếng Anh

Đinh Kim Phượng (Agroinfo/Ipsard)

Tin khác