Hội thảo sau khóa học

21/11/2007

Trong khuôn khổ dự án: Nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong quy hoạch, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn Việt Nam" do chính phủ Hà Lan tài trợ

- Đơn vị tổ chức: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu xã hội Hà Lan

- Thời gian: Từ 19-21 tháng 11 năm 2007

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

------------------------------

Trợ giúp kĩ thuật và đào tạo về phân tích rủi ro trong khuôn khổ các quy định của WTO về SPS

Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II

- Đơn vị tổ chức: Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II do Uỷ ban Châu Âu tài trợ và Bộ Công Thương phối hợp thực hiện

- Thời gian: 8h30 sáng thứ 4, ngày 21 tháng 11 năm 2007

- Địa điểm: Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hà Nội

- Đăng ký tham dự: fax phiếu đăng ký gửi kèm về phòng dự án theo số 9454311 hoặc liên hệ với chị Hường (04.9454314, số lẻ 22, email: mutrap@mutrap.org.vn )


Tin khác