Hội thảo “Nông dân Việt Nam trong quá trình hội nhập”

18/12/2007

Hội thảo do Trung tâm Thông tin, Viện CS & CL PTNNNT phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức

Chương trình Hội thảo

“Nông dân Việt Nam trong quá trình hội nhập”

8h00 -12h00 Ngày 18 tháng 12, tại Phòng họp 101- Nhà B6 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Chủ Toạ: Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tiến sỹ Dương Ngọc Thí, Viện phó Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT

8h00 - 8h30

Đăng ký

8h30 - 8h40

Phát biểu Khai mạc

Chủ toạ Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng

8h40 – 9h00

Báo cáo về tình hình đời sống thu nhập của các hộ nông dân

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quế, Trung tâm Tư vấn Chính sách, Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT

9h00 - 9h20

Sự phân hoá hộ nông dân Việt Nam trong thời gian qua và những nhu cầu chính sách

Tiến sỹ Vũ Trọng Bình, Trung tâm Phát triển Nông thôn, Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT

9h20-10h00

Câu hỏi và Thảo luận – Ông Dương Ngọc Thí - Viện phó IPSARD

10h00 – 10h15

Nghỉ giữa giờ

10h15-10h40

Cách nhìn mới về bất bình đẳng ở Việt Nam và xu hướng biến đổi của nó.

TS Đỗ Thiên Kính, Trưởng phòng Nông thôn, Viện Xã hội Học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

10h40-11h00

Văn hoá và xã hội nông thôn: Vấn đề di dân và thực trạng đi làm ăn xa của người nông dân.

PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

11h00-11h20

Câu hỏi và Thảo luận – Ông Dương Ngọc Thí - Viện phó IPSARD

11h20-11h30

Tổng hợp ý kiến trong Hội thảo

Tiến sỹ Dương Ngọc Thí, Viện phó IPSARD

11h30-11h45

Phát biểu bế mạc

Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Tin khác