IPSARD tổ chức chuỗi tập huấn về sử dụng hệ thống quản lý và đánh giá hiệu quả công việc

20/05/2009

Trong 2 ngày 19 – 20/5/2009, IPSARD đã tổ chức buổi tập huấn dành cho cán bộ lãnh đạo về hệ thống quản lý công việc (PMS), vòng đời quản lý công việc hàng năm; lên kế hoạch vận hành hệ thống, cách thức quản lý và điều hành hệ thống hiệu quả; các kỹ năng công cụ cần thiết. Buổi tập huấn được giảng dạy bởi Dr. Maurice Batey – Giám đốc CEO Group – New Zealand.

Tiếp theo, trong các ngày 21 –22/5/2008, sẽ diễn ra buổi tập huấn dành cho cán bộ có tiềm năng trở thành lãnh đạo với nội dung: hệ thống quản lý công việc; cách thức sử dụng hệ thống, trang bị các kỹ năng công cụ cần thiết để sử dụng hệ thống và trở thành người lãnh đạo trong tương lai.

Trong 2 ngày 25 – 26/5/2009 buổi tập huấn dành cho cán bộ đào tạo sẽ tập trung về nâng cao hệ thống quản lý công việc, các kỹ năng cần thiết để trở thành cán bộ đào tạo cho hệ thống (giao tiếp, chủ trì hội thảo, thuyết trình, hướng dẫn, suy nghĩ chiến lược…)

Dự kiến, buổi tập huấn về sử dụng hệ thống quản lý công việc cho toàn thể cán bộ của Viện sẽ diễn ra trong tháng 7 hoặc tháng 8.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn ngày 19 – 20/5/2009:
AGROINFO

Tin khác