Đánh giá ảnh hưởng của chính sách đầu tư đối với thương mại và phát triển

15/07/2009

AGRO INFO - Từ 13h đến 17h ngày 15-7-2009, tại Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (68 Phan Đình Phùng- Hà Nội) sẽ diễn ra toạ đàm “Mối liên hệ của đầu tư đến thương mại và phát triển ở Việt Nam...

Toạ đàm là hoạt động trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA “Nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích chính sách cho Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương”.

Toạ đàm sẽ trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các thay đổi trong chính sách đầu tư tới thương mại và phát triển kinh tế ở Việt Nam, gắn với ảnh hưởng của các hiệp định thương mại song phương và việc gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007. Nghiên cứu này cũng xem xét vai trò của Nhà nước trong định hướng đầu tư và coi đây là một nhân tố góp phần giúp Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và giảm nghèo thành công.

Toạ đàm sẽ do GS. Philip Abbott (Đại học Prudue) trình bày.

AGRO INFO


Tin khác