Seminar về mô hình nông dân hợp tác ở Nam Sách, Hải Dương.

24/07/2009

AGROINFO - Chiều ngày 24-7-2009 tại Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn sẽ diễn ra buổi Seminar chủ đề "Mô hình nông dân hợp tác hiệu quả trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương"...

Nguyên cứu viên Nguyễn Ngọc Luân (Trung tâm Phát triển nông thôn) sẽ trình bày về mô hình HTX chăn nuôi ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đây là một mô hình thành công trong việc liên kết nông dân trong các khâu từ dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, cho đến tiêu thụ sản phẩm.

"Mô hình nông dân hợp tác hiệu quả trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương" là một bài học, điển hình thành công của mô hình hợp tác trong nông nghiệp.

Việc tổ chức và thúc đẩy các hoạt động thảo luận, trao đổi nghiên cứu là chủ trương của Viện nhằm tạo ra sân chơi khoa học, phát triển chuyên môn. Phòng Khoa học sẽ tổ chức và duy trì hoạt động này.

AGROINFO


Tin khác