Trung Quốc ban hành luật trọng tài giải quyết tranh chấp đất đai nông thôn

22/07/2009

AGROINFO - Ngày 27/6/2009, Hội nghị lần thứ IX Ủy viên thường trực Đại hội đại biểu nhân dân Toàn Quốc Nước CHND Trung Hoa (khóa 11) đã thông qua Luật “Trọng tài giải quyết tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất đai nông thôn nước CHND Trung Hoa”.

Mục đích ban hành luật là: “Để giải quyết công bằng, kịp thời việc tranh chấp quản lý nhận thầu đất nông nghiệp nông thôn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và ổn định xã hội…”.

Đối tượng điều chỉnh của luật này nhằm hòa giải tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất nông thôn. Đây chính là căn cứ để tiến hành hoà giải, phân xử các tranh chấp liên quan đến kinh doanh, nhận thầu đất đai ở nông thôn. Mục đích nhằm giải quyết các tranh chấp theo hướng hoà giải, tránh phải đưa ra toà án giải quyết.

Nếu các bên liên quan không đạt được thoả thuận hoà giải thì có thể đưa vụ việc ra toà theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2010.

AGROINFO


Tin khác