Các hình thái tham nhũng: Giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp ngành

09/10/2008

Cuốn sách trình bày về các ngành, quản lý tài chính công, và vấn đề chống rửa tiền, qua đó cung cấp một khung phân tích nhằm chỉ dẫn cách lồng ghép các biện pháp chống tham nhũng vào quá trình xây dựng chương trình và thiết kế dự án…

Tác giả: J. Edgardo Campos và Sanjay Pradhan

Tiếng Việt – Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2008.

Giá tiền: 1 USD.

Tham nhũng là hiện tượng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nó xảy ra tại các quốc gia, khu vực rất khác biệt về hệ tư tưởng, lịch sử, văn hóa, chế độ chính trị… và đã dẫn tới những hậu quả hết sức nặng nề. Việc nghiên cứu về điều hành nhà nước và chống tham nhũng dựa trên kinh nghiệm đã có những bước tiến dài trong 10 năm trở lại đây và cung cấp ngày càng nhiều bằng chứng theo kinh nghiệm cho thấy tham nhũng làm giảm đầu tư tư nhân, làm chậm tăng trưởng và kìm hãm các nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Cuốn sách này của Ngân hàng Thế giới trình bày về các ngành, quản lý tài chính công, và vấn đề chống rửa tiền, qua đó cung cấp một khung có tính hướng dẫn cho các phân tích nhằm mục đích chỉ dẫn cách lồng ghép các biện pháp chống tham nhũng vào quá trình xây dựng chương trình và thiết kế dự án…


Tin khác