Tư duy kinh tế Việt Nam - Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989

28/08/2008

Về chặng đường gian nan, cam go của nền kinh tế Việt Nam vực dậy sau chiến tranh, đã có nhiều tài liệu đề cập đến nhưng vẫn chưa đề cập sâu đến vấn đề cốt lõi nhất, được quan tâm nhiều: Tư duy kinh tế. Đây chính là nội dung mà cuốn sách Tư duy kinh tế Việt Nam xoáy sâu vào.

Tác giả: Đặng Phong

Số trang: 392 trang

Khổ sách: 16 x 24 cm

Giá bìa: 75.000 VND

Tủ sách Việt Nam đương đại

Nhà xuất bản Tri thức, 2008

Cuốn sách của tác giả Đặng Phong được phân chia nội dung theo các thời kì cụ thể: 1975 – 1979, 1979-1986, 1986-1989 và dừng lại ở mỗi chặng là những dấu mốc cụ thể, những cá nhân nổi bật và những quyết sách táo bạo đem lại những biến chuyển “thay da đổi thịt” cho cả nền kinh tế đất nước.

Tác giả Đặng Phong đã bộc bạch ngay trong lời nói đầu:

“Chặng đường đổi mới cũng không phải là và không thể là một lộ trình đã được tính trước tất cả, đồng thuận tất cả.

Đó là sự chung đúc những trăn trở, những ý tưởng, những sáng kiến của rất nhiều bộ óc, nhiều cơ sở, nhiều địa phương. Đó cũng là một quá trình vừa đi vừa tìm đường, vừa đi vừa điều chỉnh, đấu tranh với cái cũ, đấu tranh với chính mình, thuyết phục nhau, chờ đợi nhau, rồi từng bước đi tới đồng thuận.

Trên lộ trình đó, có những bộ óc bứt phá, vươn lên trước và lần lượt cuốn hút cả tập thể tiến lên. Có cả những sức ỳ, những nghi kỵ, những cản trở do chưa kịp nhận thức ra cái mới. Có những bộ óc đã từng trì trệ, bỗng bừng tỉnh, vượt lên, tỏa sáng. Có những trường hợp sau khi vượt trội, tỏa sáng lại ngưng trệ, lu mờ, bị đà tiến chung vượt qua. Lại có không ít bộ óc rất cấp tiến về mặt này, nhưng lại chưa chuyển biến kịp về mặt kia.

Nhưng tổng hợp lực của sự vận động là tiến tới, tiến tới trong sự đồng thuận ngày càng cao...”

Mục lục:

-Lời nói đầu

-Nhập đề - những think tank xưa và nay

Chương 1: Giai đoạn 1975 – 1979

-Tình hình kinh tế cả nước sau 1975

-Tư duy kinh tế

-Đường lối kinh tế

Chương 2: Giai đoạn 1979 – 1986

-Tình hình kinh tế những năm 1979 – 1980

-Tư duy kinh tế những năm 1979 – 1980

-Bước đột phá đầu tiên về quan điểm kinh tế

-Những đột phá ở cơ sở

-Những chuyển biến đầu tiên về chính sách

-Những khởi sắc trong đời sống kinh tế

-Lập lại trật tự - bước lùi về tư duy 1983 – 1984

-Những bứt phá về tư duy các năm 1984 – 1985 – vai trò lịch sử của Trường Chinh

Chương 3: Giai đoạn 1986 – 1989

-Vòng xoáy 1986

-Trường Chinh và việc chuẩn bị báo cáo chính trị cho đại hội Đảng lần thứ VI

-Những nội dung chính của báo cáo chính trị

-Đại hội Đảng lần thứ VI

-Hai năm chuyển mình gian nan: 1987 – 1988

-Những chuyển biến quan trọng trong chính sách kinh tế

-Bước ngoặt 1989

-Kết luận

-Biên niên các sự kiện kinh tế

-Tài liệu tham khảo


Tin khác