Ngày 1-8, Trung Quốc chính thức thực thi Luật Chống độc quyền

01/08/2008

Luật Chống độc quyền được coi là "Hiến pháp kinh tế" của Trung Quốc ngày 1-8 chính thức thực thi. Sau 14 năm tiến hành luận chứng nhiều lần, Luật Chống độc quyền được coi là "Hiến pháp kinh tế" của Trung Quốc ngày 1-8 chính thức thực thi.

Được biết, Bộ luật này đã tham khảo kinh nghiệm lập pháp chống độc quyền của nước ngoài, đã xác định nguyên tắc và chế độ cơ bản của Trung Quốc trong lĩnh vực chống độc quyền. Căn cứ vào Bộ luật này, Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ thành lập Ủy ban Chống độc quyền; doanh nghiệp vốn nước ngoài muốn sáp nhập với doanh nghiệp vốn Trung Quốc cần phải thông qua thẩm tra kép về chống độc quyền và an ninh. Luật Chống độc quyền ngoài dốc sức ngăn chặn độc quyền kinh tế ra còn có sự ràng buộc đối với độc quyền hành chính đang bị người dân Trung Quốc phản ứng quyết liệt.

Nguồn:CRIonline


Tin khác