Trong quý IV/2008, báo cáo hiện trạng, quản lý và sử dụng đất ở các nông lâm trường

09/07/2008

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất ở các nông lâm trường quốc doanh theo đúng thời gian quy định.

Tại Thông báo số 68/TB-VPCP ngày 14/3/2008 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra cụ thể việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở khoảng 100 nông trường, lâm trường Trung ương và địa phương đại diện cho các vùng sinh thái, cây trồng, vật nuôi.

Cùng với các tổ công tác liên ngành này, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập tổ công tác của địa phương để kiểm tra các nông, lâm trường quốc doanh mà tổ công tác liên ngành không kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh Trung ương.

Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh Trung ương có trách nhiệm thẩm tra kết quả kiểm tra của các địa phương, tổng hợp lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2008.


Tin khác